Keke

Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi Keke-foorumi

Maaliskuussa vuonna 2008 perustettiin Suomen korkeakouluille kestävän kehityksen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen foorumi (Keke-foorumi) kahden Opetusministeriön rahoittaman projektin yhteistyönä. Jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorin toivottiin nimeävän foorumiin yhteyshenkilö. Uusia pyyntöjä yhteyshenkilön nimeämisestä lähetettiin korkeakouluille, jotka eivät olleet nimenneet yhteyshenkilöä. Myöhemmin keke-foorumin listalle on lisätty kestävästä kehityksestä kiinnostuneita henkilöitä korkeakouluista.
Nykyään listalla on noin 200 henkilöä edustaen melkein kaikkia Suomen yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

Keke-foorumin kokoontumisissa esitellään ajankohtaisia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja käytäntöjä sekä keskustellaan niistä toiminnoista, joissa yhteyshenkilöt ja/tai heidän korkeakoulunsa ovat mukana. Tapaamisten järjestämisestä vastaavat korkeakoulut vuorollaan tai yhdessä.
Keke-foorumista kiinnostuneet pyydetään ilmoittautumaan keke-foorumin sähköpostilistalle koordinaattorin kautta, ks. alla:

Keke-foorumin koordinaattori /Coordinator for the Finnish National SD-forum for Higher Education:
Sinikka Suomalainen
Planning Officer; Education
Åbo Akademi University
Centre for Lifelong Learning
Tehtaankatu 2 / Fabriksgatan 2
FI-20500 Turku/Åbo, Finland.

Finnish SD-forum (keke-foorumi) in higher education

The ESD resource centre has initiated a SD-forum (KEKE-foorumi)

with appointed contact persons from the following Finnish institutions of higher education:

Universities:

 • Aalto University
 • Hanken Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki
 • Tampere University of Technology
 • University of Eastern Finland
 • University of Helsinki
 • University of Jyväskylä
 • University of Lapland
 • University of Oulu
 • University of Tampere
 • University of Turku
 • University of Vaasa
 • Åbo Akademi University

Universities of Applied Sciences:

 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
 • Jyväskylä University of Applied Sciences
 • Kymenlaakso University of Applied Sciences
 • Lahti University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Mikkeli University of Applied Sciences
 • North Karelia University of Applied Sciences
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Novia University of Applied Sciences
 • Oulu University of Applied Sciences
 • Saimaa University of Applied Sciences
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Vaasa University of Applied Sciences