Global Responsibility (a multimedia presentation)

An Agenda for Global Responsibility

    

 

The work has been done as a cooperation between the Finnish Ministry of Education and The Baltic University Programme Secretariat in Uppsala. The production was made by Prof. Lars Rydén and Producer Magnus Lehman .

C.L.E.A.R. Village Foundation

Village Foundation is a non-profit organisation working to co-create a groundbreaking sustainable village. It is registered in The Netherlands. Key Partners are Etikstudio, a sustainability strategy consultancy; and the Club of Amsterdam, a global think tank dedicated to preferred futures. We’re dedicated to bringing groundbreaking sustainable solutions into reality, inspiring and informing others.

Korkeakoulujen KeKe-Foorumi/National SD-forum Turussa 16.12.2008

alt

Keke-foorumi pidettiin 16.12.2008 Turussa, Åbo Akademiin täydennyskoulutuskeskuksen tiloissa.

 

OHJELMA/PROGRAMME:

09.30–10.00: Kahvi ja sämpylä / Coffee and bread

10.00–11.40: “Hyötyä toisiltamme”: KeKe-aiheista opetusta eri korkeakouluissa sekä eri verkostojen puitteissa (BUP-, UniPID- ym. verkostot). Osanottajat voivat esittäää kokoamansa tietoja/tai esimerkkejä oman korkeakoulun KeKe-aiheisesta opetustarjonnasta. Courses around sustainability issues in different Finnish universities and within different higher education networks (eg. BUP, UniPID etc.). Presentations from different universities:

-

 

12.00–13.00: Launching of the multimedia production:” An Agenda for Global Responsibility and Citizenship " produced for the Ministry of Education and the BUP-network, by Lars Rydén & Magnus Lehman at the BUP-secretariat, Uppsala University. Introduced by Lars Rydén & discussion

13.00–13.40: Lounas/ Lunch (Café Arken)

13.40–14.20: Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys globaalin vastuullisuuden agendalla – juhlistetaan YKn ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotismerkkipäivää. OPMn Globaalivastuun projektiryhmä / Human rights and sustainability on the agenda for Global responsibility – a case within the project Education for Global responsibility, initiated 2007 by the Ministry of Education – on the occasion of the 60th anniversary of the UN Declaration on Human Rights. Introduced by: Johanna Lampinen & Monica Melén-Paaso

14.20–15.10: A short overview on trends concerning research around sustainability issues (Introduced by Lars Rydén & discussion)

15.10–15.20: Refreshments

15.20 - ca 16.30: Keskustelut tämän päivän teemoista sekä millä tavalla kurssitarjonta voitaisiin esitellä yhteisillä webbisvuilla www.bup.fi :n kautta/ General Discussion on today’s topics. Päätetään seuraavasta Keke-foorumista (aika, paikka & teemat)/ Decisions on the date, site & topics for forthcoming meeting of this forum.

Ca 16.30 Closing of the forum Korkeakoulujen KeKe-foorumi, Turussa 16.12.2008

Teemoina tällä kertaa:

11.40–12.00: Indikaattori-projektin tilannekatsaus / Present status concerning the so called Indicator-project
  • Hyötyä toisiltamme: KeKe-aiheista opetusta eri korkeakouluissa sekä eri verkostojen puitteissa

  • Multimediaesitys: will be presented by prof. Lars Rydén.

  • "Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys globaalin vastuullisuuden agendalla" - juhlistetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotismerkkipäivää.(OPMn Globaalivastuun projektiryhmä)

  • Indikaattori-projektin selostus(Anne Virtanen)


Ilmoittautumiset; Ea Blomqvist
 

Brigg Over Troubled Water

Meddelanden från Åbo Akademi nr 6, 2016The latest issue of the popular science journal Meddelanden från Åbo Akademi (mfåa) has a number of articles from this year's SAIL for Teachers. The journal and the articles are all in Swedish. Under the heading Brigg över mörka vatten (Brigg over Troubled Water) you may read these articles: Hållbar utveckling har vind i seglen (Sustainable Development has Tailwinds), Det seglande universitetet (The Sailing University) and, last but not least, Bland spyor och akademiker (Among Vomit and Academics).

Text and photos are by Ari Nykvist who partcipated in this year's cruise from Stavanger across the North Sea to Antwerp.