Korkeakoulujen KeKe-Foorumi/National SD-forum Turussa 16.12.2008

alt

Keke-foorumi pidettiin 16.12.2008 Turussa, Åbo Akademiin täydennyskoulutuskeskuksen tiloissa.

 

OHJELMA/PROGRAMME:

09.30–10.00: Kahvi ja sämpylä / Coffee and bread

10.00–11.40: “Hyötyä toisiltamme”: KeKe-aiheista opetusta eri korkeakouluissa sekä eri verkostojen puitteissa (BUP-, UniPID- ym. verkostot). Osanottajat voivat esittäää kokoamansa tietoja/tai esimerkkejä oman korkeakoulun KeKe-aiheisesta opetustarjonnasta. Courses around sustainability issues in different Finnish universities and within different higher education networks (eg. BUP, UniPID etc.). Presentations from different universities:

-

 

12.00–13.00: Launching of the multimedia production:” An Agenda for Global Responsibility and Citizenship " produced for the Ministry of Education and the BUP-network, by Lars Rydén & Magnus Lehman at the BUP-secretariat, Uppsala University. Introduced by Lars Rydén & discussion

13.00–13.40: Lounas/ Lunch (Café Arken)

13.40–14.20: Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys globaalin vastuullisuuden agendalla – juhlistetaan YKn ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotismerkkipäivää. OPMn Globaalivastuun projektiryhmä / Human rights and sustainability on the agenda for Global responsibility – a case within the project Education for Global responsibility, initiated 2007 by the Ministry of Education – on the occasion of the 60th anniversary of the UN Declaration on Human Rights. Introduced by: Johanna Lampinen & Monica Melén-Paaso

14.20–15.10: A short overview on trends concerning research around sustainability issues (Introduced by Lars Rydén & discussion)

15.10–15.20: Refreshments

15.20 - ca 16.30: Keskustelut tämän päivän teemoista sekä millä tavalla kurssitarjonta voitaisiin esitellä yhteisillä webbisvuilla www.bup.fi :n kautta/ General Discussion on today’s topics. Päätetään seuraavasta Keke-foorumista (aika, paikka & teemat)/ Decisions on the date, site & topics for forthcoming meeting of this forum.

Ca 16.30 Closing of the forum Korkeakoulujen KeKe-foorumi, Turussa 16.12.2008

Teemoina tällä kertaa:

11.40–12.00: Indikaattori-projektin tilannekatsaus / Present status concerning the so called Indicator-project
 • Hyötyä toisiltamme: KeKe-aiheista opetusta eri korkeakouluissa sekä eri verkostojen puitteissa

 • Multimediaesitys: will be presented by prof. Lars Rydén.

 • "Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys globaalin vastuullisuuden agendalla" - juhlistetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotismerkkipäivää.(OPMn Globaalivastuun projektiryhmä)

 • Indikaattori-projektin selostus(Anne Virtanen)


Ilmoittautumiset; Ea Blomqvist
 

Brigg Over Troubled Water

Meddelanden från Åbo Akademi nr 6, 2016The latest issue of the popular science journal Meddelanden från Åbo Akademi (mfåa) has a number of articles from this year's SAIL for Teachers. The journal and the articles are all in Swedish. Under the heading Brigg över mörka vatten (Brigg over Troubled Water) you may read these articles: Hållbar utveckling har vind i seglen (Sustainable Development has Tailwinds), Det seglande universitetet (The Sailing University) and, last but not least, Bland spyor och akademiker (Among Vomit and Academics).

Text and photos are by Ari Nykvist who partcipated in this year's cruise from Stavanger across the North Sea to Antwerp.

New Issue: Studia Periegetica

Studia Periegetica no1, vol 15, 2016Studia Periegetica no. 1, vol 15, 2016
 
This issue of Studia Periegetica, edited by Arnold Bernaciak, is entirely devoted to the matters of education for sustainable development. It particularly focuses on research, practical implementation and educational solutions in the area of education for sustainable development applied in the Baltic Sea Region. Authors of the papers take into account academic activities, public administration entities and companies located in this region. The papers were first presented during the BUP Teachers Conference in October 2015.
 

BUP Newsletter no. 48

BUP Newsletter no. 48A new number of the BUP Newsletter is published. In this issue you may read about:
 
 • The Finnish Presidency in BUP
  by Paula Lindroos
 • Baltic Science Network - Setting the Scene
  by Paula Lindroos
 • University Educators for Sustainable Development, UE4SD - outcomes from a European project
  by Sinikka Suomalainen
 • GAP Conference: Bridging the Gap - Educators and Trainers
  by Christian Andersson and Sinikka Suomalainen
 • SAIL 2016 for University Teachers
  by Sinikka Suomalainen
...and much more. Download you own copy.