About Keke Forum

Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi Keke-foorumi

Maaliskuussa vuonna 2008 perustettiin Suomen korkeakouluille kestävän kehityksen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen foorumi (Keke-foorumi) kahden Opetusministeriön rahoittaman projektin yhteistyönä. Jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorin toivottiin nimeävän foorumiin yhteyshenkilö. Uusi pyyntö yhteyshenkilön nimeämisestä on lähetetty kolme kertaa niille korkeakouluille, jotka eivät olleet nimenneet yhteyshenkilöä. Yhteyshenkilöiden lista on näin kasvanut kerta kerralta.

Keke-foorumin kokouksissa esitellään ajankohtaisia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja käytäntöjä sekä keskustellaan niistä toiminnoista, joissa yhteyshenkilöt ja/tai heidän korkeakoulunsa ovat mukana. Kokouksien järjestämisestä vastaavat korkeakoulut vuorollaan tai yhdessä.
Keke-foorumista kiinnostuneet pyydetään ilmoittautumaan keke-foorumin sähköpostilistalle koordinaattorin kautta, ks. alla:

Keke-foorumin koordinaattori /Coordinator for the Finnish National SD-forum for Higher Education:
Ea Maria Blomqvist
Environmental and sustainability coordinator for Åbo Akademi University,
Director for the Finnish national BUP-centre, Coordinator for Nordic co-operation at ÅAU, Board member of the UniPID Network and chairperson for the steering group for “UniPID Virtual Studies on Sustainability in Development”

Åbo Akademi University
Central administration
Domkyrkotorget 3
FI-20500 Turku/Åbo, Finland.

Phone: +358-405428285
E-mail: Ea Blomqvist

Finnish SD-forum (keke-foorumi) in higher education

The ESD resource centre has initiated a SD-forum (KEKE-foorumi)

with (by today) appointed contact persons from the following Finnish institutions of higher education:

Universities:

 • Aalto University
 • Hanken Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki
 • Tampere University of Technology
 • University of Eastern Finland
 • University of Helsinki
 • University of Jyväskylä
 • University of Lapland
 • University of Oulu
 • University of Tampere
 • University of Turku
 • University of Vaasa
 • Åbo Akademi University

Universities of Applied Sciences:

 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
 • Jyväskylä University of Applied Sciences
 • Kymenlaakso University of Applied Sciences
 • Lahti University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Mikkeli University of Applied Sciences
 • North Karelia University of Applied Sciences
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Novia University of Applied Sciences
 • Oulu University of Applied Sciences
 • Saimaa University of Applied Sciences
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Vaasa University of Applied Sciences